ORCHESTRA SIMFONICA BUCURESTI SCHUMANN 41/51
22
mar
ORCHESTRA SIMFONICA BUCURESTI SCHUMANN 41/51
Ateneul Roman, Str. Franklin nr. 1-3, Bucuresti
22 martie 2023, Ora 19:00

Info eveniment

Orchestra Simfonică București, John Axelrod și Classeek anunță startul proiectului SCHUMANN 41/51: o sesiune de înregistrări și un concert la Ateneul Român

 

 

Orchestra Simfonică București și dirijorul principal John Axelrod sunt onorați să anunțe startul proiectului SCHUMANN 41/51 și continuarea parteneriatului artistic cu Classeek, acțiune ce oferă sesiuni de înregistrări și angajamente profesionale pentru a promova carierele soliștilor Ambasador Classeek.

 

Violonist solist, Ambasador Classeek și un tânăr artist în plină cursă de afirmare, Bilal Alnemr din Siria va înregistra pentru lansare comercială și va interpreta la Ateneul Român în cadrul proiectului SCHUMANN 41/51, Concertul pentru vioară în Re Major, op. 77 de Johannes de Brahms, alături de artiști consacrați precum John Axelrod și Orchestra Simfonică București.

 

John Axelrod, Orchestra Simfonică București și Bilal Alnemr vor susține concertul extraordinar la Ateneul Român, Marți, 22 Martie, ora 19.

 

Intitulat SCHUMANN 41/51 - Florestan și Eusebius, proiectul va oferi ocazia de a descoperi sau redescoperi muzica lui Schumann. Muzica de factură clasică în stil romantic a lui Schumann a fost influențată de afectiunea sa bipolară și Simfonia nr. 4 în versiunile 1841/1851 este un exemplu al acestui lucru, fiind compusă și rescrisă într-o perioadă în care compozitorul se confrunta cu simptomele acestei afectiuni. Publicul va asculta ambele versiuni ale Simfoniei a IV-a de Schumann: versiunea originală, cea compusă și interpretată în premieră în 1841 și publicată aproape 50 de ani mai târziu de Johannes Brahms, și versiunea revizuită din 1851, susținută și protejată de văduva sa, Clara Schumann. Ambele versiuni ale aceleiași Simfonii a 4-a oferă o perspectivă care spune povestea celor două persoane care l-au iubit cel mai mult pe Robert Schumann și modul în care aceste două versiuni reflectă natura duală a lui Schumann. Dragostea dintre Robert Schumann și Clara Wieck Schumann este o poveste emoționantă care celebrează muzica, pe Clara ca muză și, de asemenea, căsnicia lor. Pentru Robert și Clara Schumann, limbajul universal al muzicii a fost limbajul lor personal al iubirii. Schumann a permis ca muzica sa să exprime profunzimea iubirii pe care o avea pentru Clara. Dragostea lor a supraviețuit dezaprobării părinților, bârfelor și disconfortului în situații sociale pentru a deveni una dintre marile iubiri din lumea muzicii clasice. În primul lor an de căsnicie, Robert Schumann a scris peste 130 de cântece pentru voce și pian. Acestea au fost inspirate atât de sentimentele pe care le avea pentru ea încă din timpul în care o curta pe Clara, precum și de noua lor viață împreună. Publicul a ascultat muzica lui Robert și a Clarei Schumann, însă puțini cunosc că această muzică conținea mesaje secrete din partea compozitorului către muza sa, precum materiale tematice care îi menționau numele sau lucrări dedicate ei. Adesea, el a inclus intervalul de cvintă descendentă pentru a o reprezenta, deoarece acesta făcuse parte dintr-o temă a uneia dintre compozițiile ei. Amândoi au folosit muzica precum o extensie a gândurilor lor cele mai profunde. Pe de altă parte, Robert Schumann se autointitula Florestan și Eusebius, acestea fiind două personalități diferite care reprezentau opusele emoționale ale compozitorului. Afecțiunea bipolară, cunoscută și sub numele de tulburare afectivă bipolară, este o afecțiune psihiatrică care se caracterizează prin schimbări frecvente ale dispoziției, de la perioade de euforie, la perioade de depresie. Această afecțiune poate avea un impact puternic asupra vieții unei persoane, afectând relațiile, activitățile de zi cu zi și capacitatea de a lucra sau de a învăța. Muzica compozitorului Robert Schumann a fost influențată de această afecțiune și simfonia sa poate fi privită ca o expresie a acestui fapt. Proiectul reprezintă efortul comun al artiștilor în portretizarea creației lui Schumann, precum și pentru a înțelege mai bine afecțiunea și impactul acesteia asupra vieții și muzicii sale.

 

Orchestra Simfonică București este onorată să contribuie la carierele Ambasadorilor Classeek și își reafirmă recunoștința atât față de Catarina Amon, fondator Classeek, precum și față de John Axelrod, dirijorul principal, pentru acest parteneriat artistic.

 

Maestrul Axelrod ne împărtășește motivele sale: "După ce am înregistrat simfoniile lui Brahms și liedurile Clarei Schumann, m-am cufundat profund în viața lui Robert Schumann, în dragostea sa și în lunga sa luptă pentru sănătate mintală. În timp ce o mare parte din muzica și scrierile sale au reflectat starea sa bipolară, aceste două versiuni, una scrisă în timpul unui an maniacal de creație, iar cealaltă în adâncul disperării sale emoționale, oferă, pentru mine, cel mai grăitor portret al acestei persoane romantice radicale. Deși a fost nesfârșit de interesant pentru mine, speranța mea este să împărtășesc această descoperire muzicală cu colegii mei muzicieni și cu publicul nostru. Poate că astfel vom afla cu toții ceva nou despre omul care rămâne pentru mulți un mister."

 

Catarina Amon, Classeek, spune: "Suntem, de asemenea, mândri de parteneriatul nostru și de posibilitatea pe care o oferim tinerilor artiști dragi nouă, care știm că vor fi pe mâini bune."

 

Cătălin Oprițoiu, președintele Asociației Orchestra Simfonică București, declară: "Este o experiență de excepție: "Suntem onorați și extrem de bucuroși să continuăm acest parteneriat cu Classeek și să oferim o nouă perspectivă asupra muzicii lui Schumann, iar în ceea ce privește colaborarea cu Bilal Alnemr, devine o certitudine faptul că tinerele talente sunt promovate la nivel mondial, într-o lume deschisă spre cultură”.

 

Parteneri: Ateneul Român, Primăria Sectorului 3

Parteneri media: Radio Romania, Europa FM, Media Advertising

 

Relații mass-media

 

Alexandru Dutulescu

alexandru@osb.fan

(+4) 0722-373 997

 

Cătălin Oprițoiu

catalin@osb.fan

(+4) 0723-958 111

 

www.osb.fan

www.instagram.com/orchestrasimfonicabucuresti

www.facebook.com/bucharest.symphony.orchestra

www.youtube.com/@bucharestsymphonyorchestra

 

 

FOR IMMEDIATE RELEASE

 

FEBRUARY 7, 2023

 

Bucharest Symphony Orchestra, John Axelrod and Classeek announce the start of the SCHUMANN 41/51 project: a recording session and a concert at the Romanian Athenaeum

 

The Bucharest Symphony Orchestra and Principal Conductor John Axelrod are honoured to announce the start of the SCHUMANN 41/51 project and the continuation of their artistic partnership with Classeek, offering professional recording sessions and engagements for Classeek Ambassador soloists to promote their careers.

 

Violin soloist, Classeek Ambassador and a young artist on the rise, Bilal Alnemr from Syria will record for commercial release and perform Johannes de Brahms' Violin Concerto in D Major, Op. 77, alongside established artists such as John Axelrod and the Bucharest Symphony Orchestra at the Romanian Athenaeum as part of the SCHUMANN 41/51 project.

 

John Axelrod, the Bucharest Symphony Orchestra and Bilal Alnemr will perform the extraordinary concert at the Romanian Athenaeum, Tuesday, 22 March, 7 pm.

 

Entitled SCHUMANN 41/51 - Florestan and Eusebius, the project will offer the opportunity to discover or rediscover Schumann's music. Schumann's classical music in the Romantic style was influenced by his bipolar disorder and the Symphony No. 4, in the 1841/1851 versions is an example of this, having been composed and rewritten at a time when the composer was struggling with the symptoms of this disorder. The audience will hear both versions of Schumann's Symphony IV: the original version, the one composed and premiered in 1841 and published almost 50 years later by Johannes Brahms, and the revised 1851 version, championed and protected by his widow Clara Schumann. Both versions of the same 4th Symphony offer insight that tells the story of the two people who loved Robert Schumann most and how these two versions reflect Schumann's dual nature. The love between Robert Schumann and Clara Wieck Schumann is an endearing story that celebrates their music, muse and marriage. It survived parental disapproval, gossip and feeling uncomfortable in social situations to become one of the great romances in the world of classical music. For Robert and Clara Schumann, the universal language of music was their personal language of love. Schumann allowed his music to speak the depth of love he had for Clara. In their first year of marriage, he wrote more than 130 songs for voice and piano. These were inspired by his feelings for her during their courtship and their new life together. Audiences listened to the music of Robert and Clara Schumann but only few know that music contained secret messages from the composer to his muse, such as thematic material that spelled her name or works dedicated to or named for her. He often included the interval of a downward fifth to represent her because it had been part of a theme in one of her own compositions. Both of them used music as an extension of their deepest thoughts. On the other hand, Robert Schumann called himself “Florestan” and “Eusebius”, these being two different personalities representing the composer's emotional opposites. Bipolar disorder, also known as bipolar affective disorder, is a psychiatric condition characterised by frequent mood swings, from periods of euphoria to periods of depression. The condition can have a severe impact on a person's life, affecting relationships, daily activities and the ability to work or learn. Robert Schumann's music was influenced by this condition and his symphony can be seen as an expression of this. The project represents the artists' joint effort to portray Schumann's creation and to better understand his affection and its impact on his life and music.

 

The Bucharest Symphony Orchestra is honoured to contribute to the careers of the Classeek Ambassadors and reaffirms its gratitude to both Catarina Amon, founder of Classeek, and John Axelrod, principal conductor, for this artistic partnership.

 

Maestro Axelrod shares his reasons: After recording the Brahms Symphonies and Clara Schumanns lieder, I became deeply immersed in Robert Schumanns life, his love, and his long struggle of mental health. While so much of his music and writings reflected his bi-polar condition, these two versions, one written during a manic year of creative output, the other in the depths of his emotional despair, offer, to me, the most telling portrait of this radical romantic person. While it was endlessly interesting to me, my hope is to share this musical discovery with my fellow musicians and our audience. Perhaps we might all then learn something new about the man who remains for many a mystery.”

 

Catarina Amon, Classeek, says: "We are also proud of our partnership and the opportunity we are offering young artists dear to us, who we know will be in good hands."

 

Cătălin Oprițoiu, President of the Bucharest Symphony Orchestra Association, says: "We are honoured and extremely happy to continue this partnership with Classeek and to offer a new perspective on Schumann's music, and as far as the collaboration with Bilal Alnemr is concerned, it becomes a certainty that young talents are promoted worldwide in a world open to culture."

 

Partners: Romanian Athenaeum, City Hall of Sector 3

Media partners: Radio Romania, Europa FM, Media Advertising

 

Media Relations

 

Alexandru Dutulescu

alexandru@osb.fan

(+4) 0722-373 997

 

Cătălin Oprițoiu

catalin@osb.fan

(+4) 0723-958 111

 

www.osb.fan

www.instagram.com/orchestrasimfonicabucuresti

www.facebook.com/bucharest.symphony.orchestra

www.youtube.com/@bucharestsymphonyorchestra

 

Trends & News
Tot ce te intereseaza, direct in inbox.
Aboneaza-te la newsletter-ul nostru, fii primul la care ajung evenimentele noi.
Nu ai gasit inca evenimentul tau?
Cauta aici dupa cuvinte cheie.
Urmareste noutatile pe:
© 2024 Ticketing Nation S.R.L. . Toate drepturile rezervate.
Acest site foloseste cookies. Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Am inteles